Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Біомедична інженерія - міждисциплінарна галузь науки і техніки, яка поєднує інженерію і науки про життя. Завданням БМІ є вирішення проблем, що виникають при вивченні живих об’єктів, за допомогою інженерних методів і принципів. Це діяльність широкого спектру: від безпосереднього клінічного застосування до довгострокових фундаментальних досліджень. (Emory University, Atlanta, U.S.A. )

Професійно орієнтовані дисципліни за напрямками спеціалізації в ЄС :

Біомедична інженерія:
 • Медична електроніка і моніторинг;
 • Медичні зображення;
 • Біоматеріали;
 • Біомеханіка.
Медична (клінічна) інженерія:
 • Гігієна;
 • Лабораторна і аналітична техніка;
 • Безпека і якість;
 • Медична електроніка і моніторинг.
Медична інформатика:
 • Обробка цифрових зображень і комп’ютерна графіка;
 • Зв’язок і інформаційні системи;
 • Медична статистика;
 • Обробка біосигналів.
Медична фізика:
 • Захист від радіації;
 • Дозиметрія і планування радіотерапії;
 • Медичні зображення;
 • Моделювання і симуляція.

Місце в світі:

 • Понад 150 університетів, політехнічних шкіл і академій в Європі пропонують освітні програми з медикобіоінженерних наук всіх академічних рівнів;
 • В 2000 р., лише в секторі розробки і виробництва медичного обладнання у Європейському Співтоваристві, було зайнято 315 000 фахівців . Це не враховуючи персоналу зайнятого в експлуатації і обслуговуванні медичного обладнання у закладах охорони здоров’я;
 • Прогнозована потреба України, за умови європейського рівня охорони здоров’я: 40 000 інженерів , з урахуванням сучасного рівня економіки: 7 000 інженерів.

Перспективи:

У біомедичних інженерів очікується приріст зайнятості, який на багато перевищує середнє число (27% або більше) для всіх зайнятостей до 2014 р. Старіння населення і акцентування життєвих проблем сприятимуть розвитку кращих медичних приладів та обладнання, виготовлених біомедичними інженерами… Нажаль вибір для багатьох інших інженерних спеціальностей падатиме…

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 2004 data

Біоінженерія в Україні:

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» у якій вперше в Україні визначено «Біомедичну інженерію» як напрямок (6.051402) підготовки бакалаврів в галузі знань (0514) «Біотехнологія».
Галузь знань: 0514 Біотехнологія
Напрямок : 6.051402 Біомедична інженерія

Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів

Розділи біоінженерії:

bioengineering-sections

Наверх