Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

У 2021 році факультет біомедичної інженерії проводить набір на 1 курс на основі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) для вступу на основі здобутого ступеня (рівня) молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань)

Вага предметів сертифікату ЗНО (вступних випробувань)

Код

Назва

227

Фізична терапія, ерготерапія

Українська мова*

0,25

Математика

0,5

Фахове випробування (Анатомія)

0,25


* — в разі подання сертифікатів ЗНО 2018, 2019, 2020 років враховується результат з української мови та літератури

Сертифікат з української мови та літератури обов’язковий для вступу. Дійсні сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020 років.

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf.

Наверх