Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Для вступу до магістратури необхідно єдиний вступний іспит з іноземної мови, складений у 2020 та 2021 роках та фахове вступне випробування, складене у рік вступу.

Набір до магістратури за спеціальностями, ОП (ОПП, ОНП):

122Комп'ютерні технології в біології та медициніМагістр (освітньо-наукова програма)денна форма навчання
122Комп'ютерні технології в біології та медициніМагістр (освітньо-професійна програма)денна форма навчання
163Медична інженеріяМагістр (освітньо-професійна програма)денна форма навчання
163Регенеративна та біофармацевтична інженеріяМагістр (освітньо-професійна програма)денна форма навчання
227.01Фізична терапіяМагістр (освітньо-професійна програма)денна форма навчання

Програми вступних випробувань.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Реєстрація для складання ЄВІ 11 травня — 03 червня 1800
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня
Термін прийому заяв та документів* 15 липня — 23 липня 1800
Вступні випробування ЄВІ 30 червня
Фахові 24 — 30 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 1800 07 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 1300 14 серпня*
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 12 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 19 серпня**

* Для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів замість ЄВІ/ЄФВВ, прийом заяв та документів розпочинається 22 червня, і закінчується 25 червня (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання);

** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 — оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 — оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA — чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf

Наверх